Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Przed zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela jest więcej kroków, a wszystkie są następstwem przypadkowego zdarzenia – kolizji lub wypadku. 

Po samym zdarzeniu należy należy rozwiązać ustalenie winy, jeżeli sprawca poczuwa się do winy to możemy spisać z nim oświadczenie sprawcy zdarzenia. W innym przypadku kiedy mamy wątpliwości co do winy należy wezwać policję, która zbada sprawę i określi winę lub współwinę.

WAŻNE: Wybierając rozwiązanie w postaci oświadczenia sprawcy zdarzenia należy zwrócić uwagę na to żeby sprawca własnoręcznie napisał lub wypełnił gotowy dokument. W niewielu przypadkach sprawcy mogą wycofać się z oświadczenia i sugerować zmuszenie tylko do podpisania dokumentu.

Mając oświadczenie lub notatkę z policji możemy przystąpić do zgłoszenia szkody. Nie ma konkretnego terminu na zgłoszenie szkody, przyjmuje się się że powinna zostać zgłoszona w krótkim odstępie czasu od zdarzenia. W dalszych krokach należy postępować zgodnie z poleceniami likwidatora z Towarzystwa Ubezpieczeniowego. 

Następnie opiekun szkody poinformuje o oględzinach rzeczoznawcy lub uproszczonej likwidacji szkody. Czego możemy się dalej spodziewać? Kosztorysu, on zostanie wystawiony i stanowi możliwość dochodzenia wyższych roszczeń do odszkodowania. 

Co możemy zrobić po otrzymaniu kosztorysu?

  • odwołać się od niego wyszczególniając miejsca zaniżeń,
  • przedstawić kosztorys od niezależnego lub biegłego rzeczoznawcy,
  • udać się do Rzecznika Finansowego o skargę nadzwyczajną,
  • wytoczyć proces sądowy przeciwko ubezpieczycielowi,
  • skorzystać z wykupu szkody.

Ubezpieczyciel nie może wymagać przedstawienia faktur za naprawę pojazdu. Poszkodowany może je przedstawić w celu uzyskania wyrównania poniesionych kosztów naprawy auta. 

Jakie rozwiązanie jest najlepsze, żeby osiągnąć wyższą kwotę odszkodowania?

Nie ma jednolitej odpowiedzi. Każdy przypadek jest inny i nie powinno się generalizować rozwiązania. 

Formularz kontaktowy


W czym mogę Ci pomóc?

Wypełnij formularz a ja skontaktuję się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe. Pozdrawiam, Marcin.

Polityka Prywatnościwww.marcinkuzma.pl-polityka-prywatnosci