Cesja odszkodowania

Cesja odszkodowania – co to jest?

Czym jest cesja praw do szkody?

Cesja jest umową cywilnoprawną przeniesienia wierzytelności z jednej osoby/podmiotu na drugą. Zawierając cesję przenosimy prawa do dalszych roszczeń wobec reszty wierzytelności. 

Umowę cesji zawierają Cesjonariusz oraz Cedent. 

Cesjonariusz jest podmiotem, który nabywa prawa do wierzytelności w zamian za uregulowanie zobowiązania dłużnika.
Cedent to osoba, która przelewa swoje prawa wierzytelności na Cesjonariusza. 

Kto kim jest w związku z należnością za szkodę? 

Cedent, czyli osoba poszkodowana, która uzyskuje odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego. Ta osoba przelewa swoją wierzytelność w zamian za uregulowanie należności dłużnika (w tym przypadku firmy ubezpieczeniowej) z góry. To oznacza, że korzystając z cesji wierzytelności poszkodowany otrzymuje w określonym umową terminie kwotę za należność jaką powinno wypłacić towarzystwo ubezpieczeniowe.

Cesjonariusz natomiast po przejęciu wierzytelności i uregulowaniu zobowiązania ubezpieczyciela dochodzi zwrotu należności. W naszym przypadku należności dochodzimy w postępowaniu sądowym, które może trwać od kilku miesięcy do nawet 2-3 lat. 

Dzięki cesji wierzytelności, zwanej potocznie dopłatą lub wykupem szkody poszkodowany zwolniony jest z procesu sądowego oraz należność uregulowana jest w znacznie krótszym czasie

Jak widzimy w tej relacji są trzy stanowiska: poszkodowany, cesjonariusz oraz dłużnik. 

Co w przypadku kiedy nie uda uzyskać się pełnego zwrotu należności od dłużnika? 

Z własnego doświadczenia jeszcze nie spotkałem się z taką sytuacją. Po to właśnie analizuje się szkodę przed przeniesieniem wierzytelności. Mimo to kwota wypłacona w ramach cesji jest bezzwrotna i ryzyko spoczywa wyłącznie na Cesjonariuszu. Odstępstwem od tej reguły może być fakt zatajenia ograniczeń prawnych wierzytelności przez Cedenta. 

Jak wygląda przelanie wierzytelności?

Po przedstawieniu odpowiednich dokumentów przygotowywana jest umowa cesji, która określa prawa i obowiązki Cesjonariusza i Cedenta. Cedentem może być wyłącznie właściciel prawny wierzytelności lub podmiot mający stosowne upoważnienie. 

Szkody, których prawa wierzytelności można przelać muszą mieć charakter materialny. Są to szkody jakich można określić stratę materialną m.in. szkody OC/AC, majątkowe.

Formularz kontaktowy


W czym mogę Ci pomóc?

Wypełnij formularz a ja skontaktuję się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe. Pozdrawiam, Marcin.

Polityka Prywatnościwww.marcinkuzma.pl-polityka-prywatnosci