Jak uzyskać odszkodowanie

Sposób na uzyskanie odszkodowania

Odszkodowanie stanowi rekompensatę za poniesione straty lub doznaną krzywdę. O odszkodowanie możemy rościć przede wszystkim od ubezpieczyciela, chyba że sprawca nie posiada wykupionej polisy lub polisa nie obejmuje odpowiedzialności za przebyte zdarzenie to z pomocą przychodzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub możemy wytoczyć sprawę cywilną sprawcy. 

Odszkodowanie jakie uzyskujemy od ubezpieczyciela możemy osiągnąć na różne sposoby:

  • Standardowa likwidacja szkody 
  • Odwołanie
  • Polubowne zakończenie sprawy
  • Pomoc Rzecznika Finansowego 
  • Wykup szkody 
  • Proces sądowy

Standardowa likwidacja szkody polega na zgłoszeniu szkody towarzystwu ubezpieczeniowemu, które przystępuje do likwidacji. Analizuje sprawę i na tej podstawie określa kwotę jaką uważa za stosowną rekompensatę. Dotyczy to wszystkich rodzajów szkód. Na tym etapie ubezpieczyciel oferuje kwotę bezsporną. Od kwoty bezspornej mamy szereg możliwości, z którymi możemy ubiegać się o wyższą kwotę. 

Odwołanie inaczej zwane reklamacją jest narzędziem jakie może wykorzystać każdy poszkodowany. Ubezpieczyciel ma obowiązek odpowiedzi na każde odwołanie w ciągu 30 dni. Całą charakterystykę odwołania opiszę w kolejnym wpisie. Niemniej co warto wziąć pod uwagę? Złożenie reklamacji nic nie kosztuje, a można uzyskać podwyższenie kwoty odszkodowania. Niestety nie ma to reguły i również można uzyskać odmowę. 

Polubowne zakończenie sprawy jest po prostu UGODĄ. Dlaczego tak wyszczególniłem to słowo? Należy wiedzieć kilka ważnych kwestii. UGODA jest prawnym zrzeczeniem się dalszych roszczeń do odszkodowania, czyli po zawarciu ugody nie możemy nic więcej zrobić. Są odstępstwa od tej reguły, ale na to poświęcę inny artykuł. Zawrzeć ugodę można na różne sposoby: pisemnie, telefonicznie, elektronicznie i każdy jest wiążący. Kiedy ubezpieczyciel oferuje ugodę? Może zaproponować po odwołaniu, razem z przedstawieniem propozycji kwoty bezspornej oraz coraz częściej spotykam się że niektóre ubezpieczalnie jako pierwszą propozycję oferują ugodę. Podsumowując: warto uważać, ponieważ ugoda nie zawsze jest korzystna. Szerzej opisałem w osobnym artykule LINK.

Pomoc Rzecznika Finansowego może okazać się skutecznym rozwiązaniem w drodze dochodzenia wyższego odszkodowania. Jak to działa? Po zgłoszeniu o skargę nadzwyczajną Rzecznik Finansowy wnosi o ponowne sprawdzenie sprawy przez ubezpieczyciela. Czy zawsze się to wiąże z korzyścią dla poszkodowanego? Nie, ubezpieczyciel w dalszym ciągu może złożyć odmowę. 

Wykup szkody polega na wypłaceniu kwoty zaniżenia w ramach dopłaty przez kancelarię dla poszkodowanego. Odbywa się na podstawie cesji praw reszty wierzytelności do szkody. Proces jest szybki i korzysta z niego coraz większa liczba poszkodowanych. Czy każdy może skorzystać z wykupu szkody? Nie, mogą skorzystać tylko osoby, których szkody mają charakter zbywalny, czyli wszelkiej maści szkody komunikacyjne, majątkowe, rzeczowe. W artykule opisałem dokładnie czym jest wykup szkody LINK.

Proces sądowy tutaj poszkodowany może wyjść na drogę sądową sam, z pomocą prawnika lub wyspecjalizowanej kancelarii. Sprawy trwają od kilku miesięcy do kilku lat w zależności przeciwko komu wychodzi się o odszkodowanie. Jest to skuteczna metoda dochodzenia odszkodowania. Mówię tu już z naszego doświadczenia, ponieważ z każdą sprawą kierujemy się na drogę sądową. 
Starałem się w kilku słowach opisać możliwości jakie mamy dochodząc odpowiedniej, należnej kwoty odszkodowania.
Masz pytania, wątpliwości odnośnie któregoś ze sposobów? Skorzystaj z formularza, a skontaktujemy się z Tobą i razem znajdziemy wspólne rozwiązanie

Formularz kontaktowy


W czym mogę Ci pomóc?

Wypełnij formularz a ja skontaktuję się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe. Pozdrawiam, Marcin.

Polityka Prywatnościwww.marcinkuzma.pl-polityka-prywatnosci