Szkody osobowe

Szkody osobowe

W sytuacji kiedy doszło do wypadku, którego efektem jest uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia możemy mówić o szkodzie osobowej. Ten rodzaj szkody może mieć charakter materialny lub niematerialny, wtedy również mówimy o przysługujących świadczeniach odszkodowanie i zadośćuczynienie.  Przy szkodzie…